Banverket satsar på Västerdalsbanan

Banverket satsar på Västerdalsbanan mellan Borlänge och Malung. Förutom de nya tåg som är på gång investerar Banverket för att kunna korta restiderna.
- Vi har ju satsat på att byta slipers under många år, men i relativt låg takt. Nu när man satsar på bättre tåg ska vi göra en större insats och investera 17 miljoner kronor för att kunna öka hastigheten på tågen, säger Hans Öman, avdelningschef på Banverket. Satsningen innebär att bytet av slipers ska gå snabbare, och spåren ska riktas. De nya tågen tillsammans med bättre spår kommer att resultera i att restiden mellan Borlänge och Malung att kortas med tio minuter. Västerdalsbanan har haft problem med många inställda tåg och antalet resenärer har minskat kraftigt. Men med nya tåg och nya miljoner från Banverket talar det mesta för att ryktet om Västerdalsbanans död är överdrivet. - Vi tycker att trafikhuvudmännen och Tåg i Bergslagen är beredda att satsa på trafiken på Västerdalsbanan, och dessutom går det godstrafik där. Så det är inte aktuellt att den ska läggas ner, säger Hans Öman på Banverket.