Lyckade polare i Malå

I Malå har kommunens hemtjänst och äldreboenden kunnat rekrytera vikarier ur en personalpool sedan början av februari.
Polarna har projektet kallats och eftersom det har varit lyckat hoppas nu de inblandade att kommunen skall vilja fortsätta att satsa på verksamheten. Det har varit ett bra sätt att snabbt hitta en vikarie som känner till rutinerna och så har vikarierna också fått känna en större anställningstrygghet, säger Karin Karlsson, samordnare för projektet.