Uppsalahem i domstol för skattetvist

Skattemyndigheten vänder sig nu till länsrätten för att få Uppsalahem att betala ett mångmiljonbelopp i kvarstående skatt. Totalt handlar det om 180 miljoner kronor som skattemyndigheten anser att det kommunala bostadsbolaget ska betala för tidigare försäljning av fastigheter.
1996 sålde Uppsalahem ut en fjärdedel av sitt bostadsbestånd. Utförsäljningen inbringade stora belopp och vid årets slut såg det ganska så bra ut för Uppsalahem. Men så började skattemyndigheten titta närmare på fallet och förra året kom skattesmällen. Uppsalahem krävdes på ytterligare 182 miljoner extra i skatt Det tvisten gällde var när Uppsalahem förvärvat de fastigheter man sålde ut. Uppsalahem menade att man köpt bostäderna på 60-talet medan skattemyndigheten menade att det var först 1981, det år då Uppsalahem ombildades från stiftelse till aktiebolag, vilket påverkade den skatt man måste betala för utförsäljningen Uppsalahem överklagade skattemyndighetens beslut, skattemyndigheten gick åter igen igenom ärendet, justerade skattebeloppet med två miljoner men har nu bestämt sig för att driva ärendet vidare till domstol. Och det är alltså nu länsrätten som får fälla avgörandet. Men även om Uppsalahem nu förlorar skattetvisten så kommer det inte att belasta deras budget. Uppsala kommun har nämligen lovat Uppsalahem att stå för kostnaden. När länsrätten fattar beslut i målet är ännu inte klart men ärendet är komplicerat och kan ta flera månader.