Informationsbank om trafikolyckor

Ett nytt nationellt informationssystem om skador och olyckor i trafiken håller just nu på att byggas upp av polisen och sjukvården i sydöstra Sverige.
Projektledare Christel Neth på Vägverket säger att informationssystemet bidrar till en bättre och mer omfattande information om olycksläget genom att också sjukvården kommer att rapportera till databanken. Landstinget i Östergötland för just nu diskussioner om att gå med i projektet.