Bredd är räddningen för lanthandeln

Det är livsnödvändigt för en lanthandel att ha mycket att erbjuda sina kunder. Den slutsatsen drar elva lanthandlare i norra Skaraborg efter att ha deltagit i ett tvåårigt utvecklingsprojekt.
Breddad verksamhet med post, apotek och spel kan vara räddningen för många lanthandlare. Det menar mariestadsbon Kjell Persson, från Föreningen landsbygdshandelns främjande, som har varit projektledare.