Kört för julresor med riksfärdtjänst i Hudiksvall

Med mer än en månad kvar till jul är det redan försent att boka riksfärdtjänst i Hudiksvall, i alla fall om man vill vara garanterad att få åka den dag då man vill. Orsaken är, enligt Birgitta Svensson som är färdtjänsthandläggare för Hudiksvalls kommun, att ansökningarna måste vara hos riksfärdtjänst i Eskilstuna senast den 6:e december.
När det gäller resor inom kommunen måste de bokas senast dagen före avresan, och då ska även hemresan bokas. Resor inom länet bokas en vecka innan man ska åka.