Avslag för önskan om att skjuta sångsvan

Det blir ingen skyddsjakt på sångsvan i Kimstad. Länsstyrelsen har sagt nej till den något ovanliga ansökan från en lantbrukare i Kimstad.
Önskan var att få skjuta några av de drygt hundra svanar som invaderat hans åkrar under hösten. Lantbrukaren ska istället få hjälp att skrämma iväg fåglarna med en gasolkanon.