Elever riskerar att bli utan gratis skolskjuts

Femhundra elever i de kommunala profilskolorna i Norrköping riskerar att förlora rätten till skolskjuts nästa läsår.
Idag får de elever som går i privatskolor inte åka skolskjuts på kommunens bekostnad. Från och med höstterminen 2004 kommer inte heller barn som går i musik och idrottsklasser att få åka skolbuss. Kommunen räknar med att spara runt två miljoner kronor på förslaget. Det slutliga beslutet tar kommunfullmäktige.