Sjöpolis hotad av nedläggning

Sjöpolisenheten i Nyköping bör läggas ner. Detta enligt ett utredningsförslag från Rikspolisstyrelsen.
Sjöpoliserna mest nytta i Stockholm och Göteborg och därför bör de bara få vara kvar där enligt utredarna. Besparingen anges till 14 miljoner kronor per år. En av de viktigaste uppgifterna för sjöpolisen är att hålla koll på båtförarnas nykterhet och hastighet. Beslut om sjöpolisens framtid väntas i mars.