Föräldrar bjuder 14-åringar på alkohol

Det vanligaste sättet för 14-åringar i Mark att få tag på sprit är genom sina föräldrar. Var femte 14-åring har fått alkohol av mamma och pappa.
Frågorna i undersökningen har handlat om alkohol och droger, men man har också frågat om elevernas fritidsaktiviteter och föreningsaktiviteter. Undersökningen visar att knappt 40 procent av 14-åringarna i kommunen har druckit alkohol. Av eleverna på andra året av gymnasiet så har 95 procent druckit alkohol, visar undersökningen. På frågan var de får tag i spriten så svarar var femte 14-åring att de får av sina föräldrar. Även var femte elev bland gymnasisterna får alkohol av sina föräldrar. Skulle man bara se till gruppen som dricker alkohol så är det vanligaste sättet att få tag på alkohol att få det från sina föräldrar. Undersökningen har gjorts under hösten med alla åttondeklasare utom de i Örby, och på 80 elever i gymnasiet andra årskurs.