Granska övertagandet av Östergårdsbacken

Det moderata kommunalrådet i Växjö, Bo Frank, vill att det statliga konkurrensrådet ska granska Växjö kommuns övertagande av äldreboendet Östergårdsbacken.
Östergårdsbacken i Växjö drevs tidigare på entreprenad i privat regi, och Bo Frank vill ha en kontroll av om kommunen verkligen räknat med alla kostnader inför det kommunla övertagandet. Han ifrågasätter också att samma instans i kommunen dels driver äldreomsorg, och dels också sköter upphandlingen av äldreomsrogen.