Gungan försvinner

Lekplatserna i Borås hotas av allvarliga försämringar sedan gatunämndens anslag för lekplatserna dragits ner med en femtedel. Lekredskap kan komma att tas bort, säger Gatunämndens moderate ordförande Bengt Sandell.
Det handlar om ett 50-tal lekplatser i ytterkommundelarna Viskafors, Sandhult, Fristad och Dalsjöfors, som togs över av gatukontoret förra året. Då fick de också ta över pengar som kommundelarna hade för att sköta dem, 800.000 kronor, men nästa år är det stopp. Då blir det mindre pengar till renovering av lekplatser.