Jättegranen är död

Den riksbekanta naturskyddade jättegranen väster om Lekvattnet är död.
Granen är 48 meter hög och står på marken som tillhör Fryksände pastorat och meningarna är delade om vad man ska göra med det 170 år gamla trädet. Eftersom området är en nyckelbiotop kommer det att kunna stå kvar och ruttna ner naturligt, men det finns också förslag på att det ska fraktas till hembygdsgården för allmän beskådan.