Fastighetsägare överklagar höjda taxor

En fastighetsägare i Kosta överklagar Lessebo kommuns beslut att höja taxorna för dels renhållningen och dels för vatten och avlopp.
Den klagande tycker att 30 procents höjning av renhållningen jämfört med året före, är för mycket och vill att länsrätten undersöker om höjningen strider mot självkostnadsprincipen. Alltså att kommuner inte får ta ut mer i taxa än vad servicen kostar. Den klagande anser att taxabeslutet är bli en smyghöjning av skatten. Lessebo kommun har nu knappt två månader på sig att svara på överklagandet.