Sjöpolisen på Vänern kan försvinna

Enligt ett förslag från Rikspolisstyrelsen ska sjöpolisen på Vänern dras in. Utredarna har kommit fram till att poliserna i allmänhet gör mer nytta på land än till sjöss. Sex län däribland Värmland kan därmed bli av med sjöpolisen.
Ungefär 45 miljoner kronor om året kostar den svenska sjöpolisen. Den värmländska sjöpolisen får 2 miljoner varje år. Om Vänerns yttre skärgård blir utan patrullerande polis krävs det utökat sammarbete med andra läns polis-verksamheter. Tex med Västra Götaland, och att polisen i Karlstad har en egen mindre båt, för snabba utryckningar. Sten Persson informationsansvarig vid Värmlandspolisen, säger till SR Värmland att sjöpolisen skapar trygghet för allmänheten och att bevakning och sjöräddningen blir sämre om sjöpolisen får minskade resurser. Förslaget från Rikspolisstyrelsen är nu ute på remiss till de berörda polismyndigheterna. Senast den 1:a februari ska polisen i Värmland ge ett yttrande till förslaget.