Personalkrisen på KK drabbar inte patienterna

Krisen på kvinnoklinken vid universitetssjukhuset i Lund har inte drabbat patienterna.
Trots att 15 barnmorskor slutade i protest mot låga löner så har antalet förlossningar, operationer, och besök hållits uppe. - Vi saknar barnmorskor och det märks. Belastningen är hög och alla jobbar jättemycket och ställer upp. Det är ju inte rätt att man skall utnyttja den personal som finns för det kan ju bli slitit för dem så att de inte orkar. Samtidigt som det är nu har vi inte kunnat göra på något annat sätt. Vi håller på att försöka rekrytera och det har inte varit så lätt för vår del , säger ansvariga barnmorskan Monica Prytz på avdelning 44. Femton barnmorskor, en fjärdedel av barnmorskorna på de aktuella avdelningarna har under hösten slutat i protest mot att lönerna vid kvinnoklinken i Lund är för dåliga. Hittills har tio de vakanta tjänsterna ersatts genom nyanställningar eller vikarier, men verksamheten har också effektiviserats. - Många av de förändringar som vi har gjort har visat sig vara bra för verksamheten. Även om vi har lyckats nyanställa en del barnmorskor så kommer vi nog att hålla fast vid de flesta förändringar som vi har genomfört, säger Göran Lingman, chef på Kvinnoklinken.