Projekt ska halvera antalet sjukskrivningar

Blekinge ligger långt framme för att förverkliga regeringens löfte om att halvera antalet sjukskrivningar inom några år. Detta tack vare ett projekt om hur man ska tackla de skenande sjukskrivningarna.
Under de kommande två åren anslår regeringen en halv miljard kronor för att ta itu med ohälsan. Och för Blekinges del innebär de nya pengarna att försäkringskassan kan behålla ett 30-tal extra anställda. Det säger Mats Günzel som är chef för rehabiliteringen på försäkringskassan. Det är genom utökat samarbete med läkarna, arbetsgivarna och arbetsförmedlingen som sjuktalen ska pressas ner. - Det är framför allt den ökande belastningen i arbetslivet och den allt större andelen äldre bland de arbetsföra som gör att sjukskrivningarna ökar, säger Mats Günzel.