Bilder på cigarettpaketen för att varna rökare

Färgbilder som visar tobakens skadeverkningar på tänder och lungor håller på att tas fram med avsikten att placera bilderna på cigarettpaket.
Det är en arbetsgrupp inom den Europeiska Gemenskapen, där svenska Folkhälsoinstitutet ingår, som håller på att ta fram bilderna. Det rapporterar P4-programmet Efter Tolv. Ett principbeslut om varnande bilder kommer att tas inom EG före nyåret, men blir eventuellt aktuellt i Sverige först 2004.