Utsatta ungdomar i Uppsala får mer hjälp

Länstyrelsen har anslagit 325 000 kronor till socialförvaltningens ungdomsenhet. Nu ska utsatta ungdomar prioriteras.
Pengarna ska användas för att stödja ungdomar som har föräldrar med missbruksproblem eller som bor i familjer där våld och övergrepp förekommer. - Problemet har funnits länge och behovet av pengar har varit stort. Nu kan vi äntligen lägga mer resurser på att hjälpa de här ungdomarna, säger Gunnel Järlesjö psykolog och psykoterapeut på ungdomsenheten. Trappan heter projektet som stödjer de här utsatta ungdomarna, men det har varit långa köer och svårt att få hjälp, men med hjälp av anslaget ska nu fler kunna få stöd och hjälp.