Kris för bomässan

Styrelsen för bomässan Bo01 i Malmö, där jönköpingsbon Jan-Åke Holmqvist ingår, meddelade idag att den inställer betalningarna. Orsaken är enligt mässledningen att bolagets sammanlagda kapitalbrist kommer att uppgå till över 30 miljoner kronor. Till exempel har bara hälften av de budgeterade biljetterna till mässan sålts.