Läkemedel kan rädda hälften av cancerpatienterna

Svenska forskare har funnit en molekyl som skulle kunna leda till ett läkemedel mot cancer. Nästa år inleds försök på patienter på Radiumhemmet. Klas Wiman som leder forskningsprojektet vid Karolinska institutet i Solna, tror att upptäckten kan bli mycket viktig för många cancerpatienter.
– Om det kan bli ett läkemedel kan det få stor betydelse. Vi skulle kunna behandla hälften av alla cancerpatienter, säger Klas Wiman som är professor i tumörbiologi och forskningsledare för projektet vid Karolinska institutet. För i omkring hälften av alla cancerfall är det den så kallade P53-genen som är skadad. En frisk P53 hjälper till att döda celler som blir sjuka, men sätts den funktionen ur spel kan den sjuka cellen föröka sig och cancer uppstår. Den molekyl som svenska forskare nu upptäckt återställer den skadade P53-genen och cancern kan därmed elimineras i de allra flesta cancertyper, säger Klas Wiman. – Den här genen är muterad i så gott som alla typer av cancer, säger Klas Wiman. Funkar på djur Forskargruppen vid Karolinska institutet har i tre år arbetat med att hitta molekylen och har också genomfört framgångsrika tester på möss. Nu ska det testas på människor Upptäckten har enligt Klas Wiman fått stor uppmärksamhet internationellt i forskarkretsar. Tack vare ett anslag från Cancerfonden på sju miljoner kronor under två år och ett bidrag från EU, kan nu forskarna efter årsskiftet inleda tester på patienter vid Radiumhemmet. Lyckas försöken kan vi få ett läkemedel mot cancer som kan tas som tabletter eller som injiceras. Men det dröjer, tror Klas Wiman. – Det tar lång tid att utveckla läkemdel, man brukar säga att det tar tio år. Det är en lång väg och många frågor som återstår, säger han.
Catarina Malmsberg