Bengt Dennis röstar nej till EMU

Förre riksbankschefen Bengt Dennis som tänker rösta nej till EMU. Han avvisar argumentet att ett medlemskap i euro-zonen skulle ge Sverige större inflytande över EU:s framtid.
I stället för att gå med i EMU tycker förre riksbankschefen Bengt Dennis att Sveriges regering skulle slåss mer för de små medlemsstaternas intressen, det är svenskarna dåliga på enligt Dennis: – Det tycker jag absolut att vi är. Vi slår inte vakt om kommissionen på ett klart och tydligt sätt. Fördragstexten är de små och svagas bästa skydd. I EU har vi kommissionen som ska se till att fördragstexten följs. I ministerrådet blir vi lätt överkörda av de stora länderna, säger Bengt Dennis. Om Sverige går med i EMU eller inte, det har enligt Bengt Dennis inte så stor för Sveriges möjligheter att påverka EU:s framtid: – För det första ska man vara ett stort land, för det andra ska man vara med i euro-zonen och för det tredje ska man vara med i Nato. Problemet är vi är inget stort land, vi är inte med i Nato och vi diskuterar inträde i euro-zonen, säger Bengt Dennis.