Varmt mottagande av Bush i Litauen

USA:s president George Bush avslutar i dag sitt Europa-besök där han har varit med om att bjuda in sju nya medlemmar till Nato, bland dem de tre baltiska staterna. Och han var verkligen bland vänner under lördagförmiddagen, då han besökte Litauens huvudstad Vilnius.
En flicka i publiken säger att hon är glad över att president Bush tar sej tid att komma till det lilla landet Litauen. Tillsammans med sina baltiska grannar Lettland och Estland och ytterligare fyra före detta kommunistländer har Litauen bjudits in att komma med i den västliga försvarsalliansen Nato. Talats om Nato:s b-lag De tre små baltiska staterna har ibland fått höra att de inte har så mycket militär kraft och kunnande att ta med sig in i Nato. Och att de därför blir ett Natos b-lag. Men George Bush välkomnade balterna till Nato när i förmiddags han talade inför omkring 7 000 personer som samlats på rådhusplatsen i Vilnius: – Ni, sa Bush, ni behövs i Nato, ni bidrar till den allmänna säkerheten, Natos styrka beror inte bara på den militära slagkraften. Det handlar också om personligt mod, sa presidenten. Och det har balterna. – Ni har upplevt grymt förtryck och hållits fångna av en stormakt men överlevt, sa George Bush utan att här eller vid andra tillfällen då han prisade balternas motstånd nämna vare sej Sovjet eller Ryssland vid namn. Mötte Putin tidigare Till Vilnius kom han nämligen direkt från ett till synes som vanligt hjärtligt möte med Rysslands president Vladimir Putin som har tvingats acceptera att de tre före detta sovjetrepublikerna blir Nato-medlemmar.