Avskräckande bilder på cigarettpaketen

Det ska bli större varningstexter på cigarettpaketen, enligt ett beslut inom EU. Dessutom jobbar en arbetsgrupp där svenska Folkhälsoinstitutet ingår på att ta fram färgbilder som kan komma att placeras på cigarettpaketen. Bilderna visar tobakens skadeverkningar på tänder och lungor. (P4 Efter Tolv)