Sjöpoliserna kan försvinna

En utredning inom rikspolisstyrelsen föreslår nu att den ständiga sjöpolisverksamheten i flera län ska läggas ner. Tanken är att komma ifrån att ett antal poliser är bundna vid båtar när de bättre skulle behövas på land. Det handlar inte om att minska polisens närvaro i skärgården.
– Nej poliser ska finnas i skärgården, när behov uppstår då transporterar de ut sig liksom till en avlägsen by i fjällen. Händer det något där finns det naturligtvis ingen polis där från början men det kommer en inom rimlig tid, säger Harald Boström som är chef för polisavdelningen på rikspolisstyrelsen. Inneffektiva båtpoliser Sjöpoliserna gör samma jobb som kollegorna på land bara det att de åker båt. Men vid en jämförelse så görs det långt färre ingripanden av sjöpolisen än av poliserna som åker bil. Förslaget handlar om att de poliser som i dag sitter i en båt ska kunna användas på land också när det behövs bättre, så att säga för att få mer polistjänst för pengarna. Dessutom är båt ett långsamt sätt att förflytta sig när det verkligen gäller och den största andelen av de boende i skärgården går det genom broar att nå med bil mycket snabbare. Stockholm och Göteborg har kvar båtpoliserna Stockholm och Göteborg är undantagna – där händer det så mycket att det är motiverat att ha särskilda båtpoliser men hos de sex övriga länspolismyndigheter som har sjöpolis föreslår utredningen att poliserna bara ska åka båt när det behövs. Uppsikt över sjötrafik och nykterhetskontroller har redan i dag kustbevakningen befogenhet att göra och det är just kustbevakningen som är tänkt att vara den som ger polisen lift när den behöver komma ut till sjöss. Allt för att poliser där behovet är som störst: – Men om vi tar Blekinge så är frågan om de gör bäst nytta ute till sjöss en kvälle eller om de gör bäst nytta inne i Karlskrona eller i Ronneby, säger Harald Boström.