Upptäckt kan ge läkemedel mot cancer

Svenska forskare har funnit en molekyl som skulle kunna leda till ett läkemedel som kan bota många former av cancer.
Molekylen dödar sjuka celler, som därmed inte kan föröka sig och ge upphov till cancer. Tester på möss vid Karolinska institutet i Solna har visat att molekylen fungerar mot de flesta typer av cancer. Nästa år inleds försök på människor. Lyckas testerna kan vi få ett läkemedel i form av en tablett eller som injektioner som botar omkring hälften av alla cancerfall.