Mer olja flyter i land på spanska kusten

Mer och mer olja från det sjunkna tankfartyget Prestige flyter i land på den spanska nordvästra kusten. Enligt lokala medier ska flygplansbilder visa ett nytt oljebälte långt ut till havs men enligt myndigheterna ligger oljan säkert på havets botten. Men idag har ytterligare 50 mil kust förorenats.
Längs stranden i la Coruna står folk och tittar på havet. Just den här stranden har hittills varit förhållandevis förskonad från oljan men både öster och väster om la Coruna ligger oljan tjock. Vindarna är opålitliga och oljebältet som i flera dagar drivit omkring några mil utanför kusten kan när som helst ändra riktning och komma hitåt. Några ungdomar står i en klunga på stranden. De är kritiska mot myndigheterna. En av dem, Chalo Maira säger att myndigheterna bara försöker lugna folk med sitt prat om att oljan ligger säker på havsbotten. Mycket hänger nu på vädret. Ett tag såg det ut som om vinden skulle driva oljan bort från land, ut mot det öppna havet men enligt de senaste uppgifterna är ett oljebälte på väg mot Frankrike, där man nu förbereder sig för en situation liknande den här i Spanien. Frankrikes miljöminister har sagt sig vara oroad och det är inte så konstigt, oljan innehåller enligt miljöorganisationernas analyser höga svavelhalter av miljögiftet PCB. Den är dödligt giftig för vattenlevande djur och den är mycket svår att sanera. Dansken Fred Larsen arbetar på ett företag som levererat utrustning för att försöka bekämpa oljan. Han befinner sig på en båt på väg ut till ett av oljebältena för att försöka avgöra hur det bäst ska bekämpas. – Det har spridit sig på ett stort område och det gör du ju uppsamlingen svårare, säger han. Nu har det gått ganska lång tid sedan själva olyckan och ni inspekterar först nu. Hade saneringen underlättats om ni hade åkt ut tidigare? – Det har varit så pass hårt väder så det hade varit svårt, tror jag. Så det hade inte gått att sanera tidigare – Det kommenterar jag inte, säger han.