Moderaterna in i försvarsberedningen

Moderaterna kommer att delta i försvarsberedningen igen efter tre års frånvaro.
Försvarsberedningen är en länk mellan regeringen och riksdagen i försvarsfrågor och moderaterna hoppade av den 1999 i protest mot bland annat överenskommelsen om försvaret mellan socialdemokraterna och centern. Moderatledaren Bo Lundgren säger att det nu är viktigt för den försvarspolitiska debatten att moderaterna är med igen.