Framgångsrika försök med stamceller på cancersjuka

Transplantation av stamceller till patienter med spridd cancer har med viss framgång prövats vid Huddinge sjukhus. Hittills har 21 patienter som andra behandlingsformer inte har hjälpt på testat metoden och i åtta fall har transplantationerna av stamceller fått dottertumörerna att gå tillbaka helt eller delvis.
Överläkare Lisbeth Barkholt säger till Svenska Dagbladet att om patienten överlever första året efter behandlingen är chanserna relativt goda att han eller hon ska kunna hålla sjukdomen under kontroll även i fortsättningen.