Bo-mässan inställer betalningar

Styrelsen för bomässan i Malmö inställer betalningarna. Orsaken är enligt mässledningen att bolaget saknar 32 miljoner kronor.
Inkomsterna från biljettintäkterna kommer att uppgå till 36 miljoner kronor - mot budgeterade 75 miljoner kronor. Samtidigt har kostnaderna blivit högre än beräknat.