Bo01 går i konkurs

Ledningen för bomässan i Malmö lämnade in konkursansökan i eftermiddags.
Bolaget saknar 32 miljoner kronor. Malmö stad är den största fordringsägaren. Ytterligare mellan 45 och 50 företag berörs av konkursen. Till största delen rör det sig om småföretag som byggfirmor, fotografer och journalister. Men även större företag, som exempelvis Securitas berörs, uppger bomässans vd Caroline Ullman-Hammer. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Malmö skulle i dag behandla en förfrågan från Bo01 om mer pengar. Men på begäran av den moderate ledamoten Thorbjörn Lindhqvist beslutade utskottet att inte ta ställning. I stället hänvisar man till kommunstyrelsen, som inte sammanträder förrän på onsdag i nästa vecka. Mässan hade omkring 440.000 besökare, vilket var mindre än de 500.000 man räknat med.