Småländska bodde på flyktingförläggning

Under ett års tid bodde en småländsk kvinna på Migrationsverkets flyktingförläggning i Flen utan att röja sin identitet. Men Migrationsverkets chef i Flen, Christer Uddin, anser inte att man gjort något fel genom att inte undersöka närmare vem kvinnan var.
Kvinnan som varit försvunnen i två års tid, sökte sig självmant till mottagningenheten i Flen. Hon pratade bara några ord engelska och Migrationsverket ville utvisa kvinnan till Estland, men inte heller där kunde hennes identitet styrkas. Det var med hjälp av TV3-programmet Efterlyst, där anhöriga efterlyste kvinnan, som hon blev igenkänd. Kvinnan får nu sjukhusvård och har återupptagit kontakten med anhöriga.