Protester mot Vägverkets bygge

Flera privatpersoner har överklagat beslutet att bygga en anläggning för jordtvätt i Lilla Nyby i Eskilstuna.
Personerna protesterar framförallt mot de ökade transporterna i området och vill att Länsstyrelsen utreder alternativa platser för etableringen. Länsstyrelsen har gett klartecken till att Vägverket får bygga en anläggning för att tvätta 20 000 ton och mellanlagra 10 000 ton förorenade jordmassor på soptippen i Lilla Nyby i Eskilstuna. Länsstyrelsen ställer dock en rad miljövillkor.