Torskfiskestopp fram till årskiftet

Den svenska kvoten för årets torskfiske i Östersjön är i stort sett redan fylld och kontrollstoppet som infördes den 11 november kommer att vara året ut säger man nu på Fiskeriverket.
Den svenska torskkvoten ligger på cirka 15 200 ton. Enligt fiskeriverket så ska torsken räcka året runt, men nu var fisket mer intensivt i september och därför tog kvoten slut före årsskiftet. De tre samverkande riksdagspartierna s, v och mp har ju kommit överens om ett ensidigt svenskt torskfiskestopp i Östersjön och Västerhavet, ett stopp som kan införas tidigast den 1 mars nästa år.