Fastighetsägare struntar i branvarnare

Fastighetsägarna i Norrbotten är dåliga på att följa Räddningverkets bestämmelser när det gäller brandvarnare.
Enligt Räddningsverket ska alla fastighetsägare se till att det finns brandvarnare i samtliga fastigheter, byggnader eller bostäder. Men fastighetsägarna i Norrbotten är dåliga på att följa Räddningverkets bestämmelser när det gäller brandvarnare. Därför ska räddningtjänsten i Luleå under december informera allmänheten om bestämmelserna. Ronnie Lundström är brandingejören vid räddningtjänsten i Luleå: - Vi måste börja göra folk medvetna om att brandvarnare behövs, säger han.