Allvarliga flygtillbud oroar

Antalet flygincidenter som inträffar i luften ökar. Bara under hösten har tre allvarliga tillbud inträffar. De utreds nu av Statens haverikommission.
Vid alla tre tillfällen har planen kommit mycket nära varandra, trots att säkerhetssystemen fungerat. Ett av tillbuden inträffade i början av november över Göteborg när ett utländskt charterplan hamnade på samma höjd och kom för nära ett svenskt privatplan, skriver Dagens nyheter. Luftfartsinspektionen oroas över ökningen av liknande tillbud och planerar nu ytterligare informationskampanjer.