12 procent röstade i Lunds stift

Deltagandet i hela landet ligger mellan 13 och 14 procent av de röstberättigade i kyrkovalet.
Siffrorna är ännu så länge preliminära. Bland de församlingar som hade högst valdeltagande i Lunds stift finns Degeberga, Hästveda och Farstorp samt Sankt Olof och Rörum. Där röstade runt 21 procent. I år var det val till såväl kyrkomötet, stiftsfullmäktige som församlingar. Sammanräkningen från hela landet visar att Sverigedemokraterna får ett eller två mandat av de 251 i kyrkomötet. - Det är nog ingen tvekan om det, säger Gunnar Edqvist, valhandläggare i Svenska kyrkan.