Ännu ovisst om brandflyget

Brandflygets framtid är fortfarande oviss. Räddningsverket som ansvarar för brandflyget i dag kommer sluta flygpatrulleringen över skogarna. Men vem som ska sköta brandflyget istället och om det över huvudtaget blir något brandflyg nästa sommar är ännu oklart.
Det var i somras som räddningsverket berättade om sina planer att sluta med brandflyget, eftersom det inte är en del av de statliga uppdrag som räddningsverket måste utföra. Uppgiften har varit frivillig under många år. Nu ser länsstyrelsen över möjligheten till ett fortsatt brandflyg i Örebro län. Räddningstjänsthandläggare i vid länsstyrelsen, Emma Svedberg, säger att länsstyrelsen inte vill ta över brandflygningarna. - Den som står för risken, alltså skogsägarna, bör även stå för brandflyget, säger Emma Svedberg. Något som blir svårt för dom små skogägarna att klara av ekonomiskt. Men det finns en liten möjlighet att länsstyrelsen ändå tar över brandflyget. I slutet av december kommer regeringen regleringsbrev till länsstyrelsen, och där kan brandflygsuppgiften vara med. Men i så fall kommer brandflygningarna troligen göras i betydligt mindre omfattning är tidigare år.