15 000 lägenheter ska rivas

Kristinehamn är bland de första kommuner i landet som får stöd av nya Statliga Bostadsnämnden för att riva tomma lägenheter.
Kommunen får 70 miljoner kronor för att avveckla 174 lägenheter. För 4 år sen fick Kristenehamn stöd att riva 500 lägenheter. Av de 30 000 lägenheter som står tomma i landet ska hälften rivas. Kostnaden för det är cirka 10 miljarder. Staten kommer att stå för 3 miljarder, säger Bostadsnämndens kanslichef Urban Zetterkvist till Ekot.