Karl Johan vill växa med 100 elever

Friskolan Karl Johans skola i Örebro planerar för att göra en kraftig ökning av antalet elever. Skolans rektor Malcolm Normark säger att det kan bli över 100 nya platser på skolan nästa år. Anledningen till att skolan vill växa är att det skulle trygga skolans ekonomi.
I dag delar Karl Johans skola hus med kommunal verksamhet, men Malcolm Normark hoppas på att skolan från och med nästa höst ska kunna ta över även de lokalerna och på så sätt kunna få plats för att ta emot fler elever.