Cementa utreder sina fartyg

Det tyska bolaget Heidelberger Zement som äger Cementa i Slite kan komma att sälja ut sina fartyg.
Idag pågår ett projekt där bolaget bland annat ser över alternativa lösningar på sin rederiverksamhet. Det finns inget slutdatum för när utvärdering ska vara klar för eventuell utförsäljning av Cementabåtarna, säger Lena Carlman Malmström, informationsansvarig på Cementa till Radio Gotland. Idag trafikerar tre av bolagets fartyg Gotland.