500 000 ton mat i soporna varje år

Svenskarna slänger varje år 500 000 ton mat. Det visar sig i en ny studie som är gjord av biogeovetare vid forskningsgruppen för miljöstrategiska studier.
De största bovarna är lunchgäster i personalmatsalar som sällan äter upp det som finns på tallrikarna. Problemet med det här är att det får konsekvenser för miljön eftersom det krävs stora områden mark att odla på och efter skörd ska maten transporteras, förpackas och beredas. Sedan hamnar en stor del av maten bara i soporna. Undersökningen har gjorts i fyra olika storhushåll i Stockholms innerstad, två skolkök, en personalmatsal och en a la carte-restaurang. I skolorna var det ofta pasta, potatis eller ris som åkte i soporna medan personalmatsalens sopsäckar fylldes av grönsaker.