Pengar behövs för bryggrestaurering i Kolmården

Kolmårdens kommundelsnämnd vill ha 2,5 miljoner kronor av kommunstyrelsen för en renovering av Sandviksbryggan i Kolmården.
Bland annat behövs balkarna och trädäcken ovanpå bryggan bytas ut. Om inte kommunstyrelsen bidrar med pengar kan det bli nödvändigt att riva bryggan pågrund av att olycksrisken är för stor.