Övervakningskameror på systembolaget

Systembolaget i Hageby i Norrköping ska få 14 övervakningskameror. Syftet är att förebygga snatterier och rån.
Systembolaget har länge haft övervakningskameror i butiker på småorter och nu tänker man successivt sätta upp kameror även på större orter.