Skåne får kulturreservat

OSBY. Örnanäs i Osby kommun och Liarum på Linderödsåsen blir troligtvis Skånes första kulturreservat.
Enligt länsantikvarie Tomas Romberg, som ansvarar för utmärkningen av kulturreservat, så är båda områdena goda kandidater till utmärkelsen Kulturreservat. Förmodligen blir det dock Örnanäs som först blir utnämnt för att sen följas av Liarum. I dagsläget finns det 5 kulturreservat i hela landet, men inget i Skåne.