Malmö backar om sänkta anslag till kulturkoncernen

Enligt vad P4 Radio Malmöhus erfar kommer Malmö kommun backa från förslaget att skära ner anslagen till institutionsteatrarna och symfoniorkestern med 13 miljoner kronor.
Det hela ingår som en del i förslaget till nytt kulturavtal mellan Malmö stad och Region Skåne som presenteras i nästa vecka. Det var i augusti som det kom fram att Malmö stad ville sänka sina anslag till kulturkoncernen från 37,5 miljoner kronor till 24,5 miljoner. Det hänger ihop med att Malmö anser att man hittills bidragit med för mycket pengar till teatrarna och symfoniorkestern i förhållande till vad regionen betalat. Nytt avtal klart? Men nu har Malmö stad och regionen förhandlat fram ett förslag till nytt kulturavtal och däri ingår att Malmös föreslagna sänkning försvinner. Det nya avtalet blir på två år och innebär att båda parter bidrar med ungefär lika mycket pengar som man gör idag plus indexuppräkning. I dag betalar regionen 137 miljoner och Malmö 37,5 miljoner till Malmös kulturkoncern. Utöver det bidrar båda till Malmö museer, Form Design Center och Rooseum. Regionens inflytande inte löst Parterna har förhandlat om nytt avtal i ett och ett halvt år, men trots det blir det ingen lösning på de största knäckfrågorna, om regionen skall något direkt ägande i kulturkoncernen och om inte, hur ska då regionens inflytande se ut. I dag har regionen avvisat att sitta med i bolagens styrelser. Det här är frågor som skall utredas under de två åren det nya avtalet skall gälla.