Svenska företag tränar sig i krishantering

Svenska företag har blivit allt mer intresserade av att träna sig i krishantering. Orsaken är bland annat den senaste tidens finansskandaler i USA och rädslan för att ett dåligt rykte ska förstöra affärerna. Ett av de företag som genomför krisutbildningar är CMA som ägs av Handelshögskolan i Stockholm där man fått allt mer att göra.
– Vi märker ett ökande intresse bland ledare för att träna på att hantera dagens och morgondagens kriser, berättar Sverigeansvarige Lars-Ove Wennblom. Tar ett par dagar CMA eller Crisis Management Academy har byggt upp en träningsstudio där företagledningar tränas under press i upp mot ett par dygn, i olika tänkta scenarier i allt från terroristhot till miljöskandaler, ryktesspridning och storvarsel. Ofta har man bara några timmar på sig att agera på rätt sätt för att inte bolagets namn ska hinna svärtas ner. Bolagen får lära sig kontakter med media, kunder och hur anställda hanteras för att hindra bitterhet och hämnd, något som exempelvis nämnts som motiv till spionaffären i Ericsson nyligen. Enligt Lars Ove Wenbblom var det bland annat terrorattacken i New York som fick fart på intresset men många har också skrämts av andra typer av kriser. Immateriella värden Idag står storföretagen i kö enligt Wennblom och en orsak är att företagens värde i dag inte i första hand ligger i maskiner och lokaler som man tidigare kunnat skydda genom försäkringar, utan numera i det som kallas immateriella värden, dvs varumärke, kunskaper, nyckelpersoner och kundrelationer. – När anseendet naggas i kanten påverkar det bolaget: börsvärdet, de anställda och kunderna. Det innebär att affärerna kan börja gå dåligt och det är sådana situationer som man vill träna företagsledningen på, säger Lars Ove Wenbblom.
Daniel Rundqvist