Mätningarna vid Lundafältet klara

Nu har träet vid Lundafältet analyserats av miljökontoret i Östhammars kommun, och resultatet visar inte på högre värden av cesium än normalt.
Efter en anmälan från boende vid Lundafältet, mellan Alunda och Gimo, gjordes en mätning av virket på fältet. De boende har varit oroliga över höga cesiumhalter i träet. Nu visade alltså resultatet inte på högre värden än vad som är normalt. Vilket inte förvånade Björn Westerberg som är marknadschef på Naturbränsle i Mellan Sverige AB. Han säger också att de är beredda att sänka hastigheten på transporterna som transporterar träet till 50 km/h. Eftersom de boende inte bara har varit oroliga över höga cesiumvärden utan också störts av den tunga och bullriga trafiken på de små vägarna i området. Trots dessa åtgärder är Krister Håkansson, boende i Alunda, inte nöjd. Han tycker inte att en sänkning av hastigheten gör någon skillnad då vägarna fortfarande är smala och svårframkomliga. Krister Håkansson säger att de boende i området inte vill ha något timmerupplag där över huvudtaget så det spelar inte så stor roll vilka åtgärder som vidtas.