Bakterierna miljonförlust för Gustavsvik

Gustavsviksbadet i Örebro förlorade minst en och en halv miljon kronor i budgeterade entréintäkter på att det tvingades hålla stängt i nästan en månad. Det säger badets VD Per Knutsson. Siffran är lågt räknad eftersom badet hade fler besökare än budgeterat efter att det nya äventyrsbadet blev klart i början av hösten.
Dessutom tillkommer utgifterna för bakteriesaneringen, men enligt Per Knutsson handlar det inte om några stora summor jämförts med intäktsförlusten. Gustavsviksbadet öppnades igen på lördagen.