Så ska snusket stoppas

Lagom till jul- och nyårshelgernas matorgier inleder Sveriges Hotell- och restaurangföretagare, SHR, en kampanj för att minska matsnusket på landets krogar.
Alla restauranger och matställen ska bl a få en sexsidig lathund, där restaurangpersonalen får veta vilka hygieniska krav som gäller i restaurangköket. Teddy Bergström är kock på en av Östersunds restauranger och tror att kampanjen kanske kan hjälpa till viss del. Det är bra att problemen uppmärksammas och att det satsas mer på utbildning men i det stora hela fungerar kontrollsystemet bra idag, menar han.